Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „RODO”), przekazujemy Państwu niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę:

Wojciech Koszczyński InvestProtect

ul. HYNKA 6/11

80-465 GDAŃSK

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

Wojciech Koszczyński InvestProtect

ul. HYNKA 6/11

80-465 GDAŃSK

 1. Kontakt w sprawie danych osobowych – listownie na adres:

Wojciech Koszczyński InvestProtect

ul. HYNKA 6/11

80-465 GDAŃSK

 1. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji interesu prawnego, realizacji umów, przesyłania informacji i ofert handlowych oraz wykonywania zobowiązań Administratora na podstawie art. 6 ust 1 pkt. b ) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące dane: imiona i nazwiska, nazwa firmy, NIP, regon, adres, telefony oraz adresy e-mail.

 1. Do Państwa danych osobowych w celach niekomercyjnych mogą mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające jak Kancelaria Prawna, firmy windykacyjne, firmy kurierskie i transportowe tylko
  i wyłącznie w celu realizacji umów i dostaw towaru. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do innych firm w celach komercyjnych.

 1. Posiadają Państwo prawo do:

 1. Sprostowania danych;

 2. Usunięcia danych;

 3. Ograniczenia przetwarzania;

 4. Sprzeciwu wobec przetwarzania;

 5. Przenoszenia danych;

 6. Do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu. Zapewniamy, że dane osobowe są przechowywane z zachowaniem wszelakiej staranności i dbałości
  o ich bezpieczeństwo.

WE PROTECT PEOPLE AND BUSINESS

contact

+48 730 868 895

address

Gdańsk
ul. Hynka 6/11, 80-465 Gdańsk

Warszawa
ul. Sienna 72/14,
00-833 Warszawa

Tarnopol
Biuro operacyjne

Paryż
Biuro operacyjne