Bezpieczeństwo łańcucha dostaw

Bezpieczeństwo łańcucha dostaw


Firma InvestProtect świadczy usługi z zakresu wywiadu gospodarczego, których celem jest identyfikacja zagrożeń mogących wpływać na bezpieczeństwo łańcucha dostaw. Niejawna weryfikacja dostawców oraz ocena ich wiarygodności pozwoli uniknąć znacznych strat finansowych oraz utraty kontraktów. W ramach naszych działań dokonujemy także niejawnych inspekcji pod kątem bezpieczeństwa transportowanych towarów, monitorujemy trasy przejazdu oraz nadzorujemy inne wrażliwe procesy w łańcuchu dostaw. Dysponujemy własnymi narzędziami IT pozwalającym na monitoring transportu oraz kluczowych towarów poprzez zastosowanie urządzeń GPS. Przeciwdziałamy również nieuczciwej konkurencji polegającej na przejmowaniu pracowników sektora usług logistycznych przez inne podmioty. Nasze usługi w tym zakresie obejmują następujące obszary:

Wywiad gospodarczy

Weryfikacja kontrahentów

Kontrola szlaku towarów

Audyt bezpieczeństwa tras

Oceny wiarygodności biznesowej dostawców

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

WE PROTECT PEOPLE AND BUSINESS

contact

+48 730 868 895

address

Gdańsk
ul. Hynka 6/11, 80-465 Gdańsk

Warszawa
ul. Sienna 72/14,
00-833 Warszawa

Tarnopol
Biuro operacyjne

Paryż
Biuro operacyjne