wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy jest często najskuteczniejszym sposobem na podjęcie odpowiedzialnych decyzji. Właściwie wykonany chroni firmę przed stratami spowodowanymi przez nieuczciwych i niewiarygodnych podwykonawców. Pozwala skontrolować stan faktyczny kontrahentów, ich stan majątkowy, wiarygodność płatniczą, płynność finansową, opinię w środowisku, prawo własności do nieruchomości, rzetelność w kontaktach handlowych w kraju i poza jego granicami.

SKONTROLUJEMY WSPÓLNIKÓW

Podstawą sukcesu jest to, aby wszyscy członkowie zarządu oraz pracownicy działali dla dobra przedsiębiorstwa. Często jednak dochodzi do sytuacji, w której tracimy zaufanie do zatrudnionych osób lub nawet wspólników. Warto dyskretnie ich skontrolować przy pomocy detektywów śledczych InvestProtect. Uzyskają Państwo w ten sposób pełen obraz sytuacji majątkowej jawnej i niejawnej współpracownika, a otrzymany raport ułatwi Państwu postępowanie ze wspólnikiem.

POMOŻEMY ODZYSKAĆ DŁUGI

Nieuczciwy kontrahent potrafi zaprzątać głowę całymi dniami. Wysyłanie wezwań oraz nieustanne telefonowanie bardzo często przynosi mizerny rezultat. Warto w takiej sytuacji zdać się na pomoc naszej firmy. W ramach działań windykacyjnych:

– wskażemy miejsce prowadzenia działalności lub pobytu dłużników,

– ustalimy sytuację prawną przedsiębiorstwa i sytuację wewnątrz firmy dłużnika,

– odnajdziemy posiadany majątek,

– zweryfikujemy szanse na odzyskanie należności,

– przeprowadzimy zgodne z prawem działania nakłaniające dłużnika do dobrowolnej spłaty długu,

– wynegocjujemy sposób i termin zapłaty należności podczas bezpośredniego kontaktu z dłużnikiem.

OCENIMY WIARYGODNOŚĆ KONTRAHENTA

Oferowane przez InvestProtect sprawdzenie wiarygodności partnerów biznesowych będzie dla Państwa dużym wsparciem w prawidłowej ocenie bezpieczeństwa planowanej współpracy z kontrahentami. Podczas realizacji zlecenia:

– ocenimy wypłacalność przyszłego kontrahenta,

– zbierzemy informacje o przebiegu współpracy z innymi przedsiębiorstwami,

– odnajdziemy powiązania kapitałowe i personalne firm,

– pomożemy Państwu wyeliminować problemy związane z nierzetelnym partnerem biznesowym,

– opracujemy raport prezentujący szczegółową charakterystykę firmy wraz z gruntowną analizą ryzyka związanego z podjęciem współpracy z nowym podmiotem.

Umożliwi to Państwu podjęcie rozsądnej decyzji.

SPRAWDZIMY LOJALNOŚĆ PRACOWNICZĄ

Warto z wyprzedzeniem przeciwdziałać zwyczajom „wynoszenia” informacji z firmy, dlatego też zachęcamy do odpowiedniego sprawdzenia pracowników.

By wyjść naprzeciw Państwa potrzebom:

zweryfikujemy przestrzeganie zakazu konkurencji,

– sprawdzimy zaangażowanie pracowników,

– ustalimy powiązania nieformalne i niejawne kontakty z konkurencją,

– dotrzemy do poprzednich miejsc pracy i zbierzemy informacje o dotychczasowej lojalności względem poprzedniego pracodawcy,

zajmiemy się kontrolą pracownika na zwolnieniu L4.

Uzyskany raport InvestProtect pozwoli Państwu zdyscyplinować nieuczciwych pracowników, a co za tym idzie – uzyskają Państwo pewność posiadania kadry godnej zaufania.

ZIDENTYFIKUJEMY ŹRÓDŁA WYCIEKU TAJEMNICY SŁUŻBOWEJ

Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest sumienne wykonywanie obowiązków służbowych oraz przestrzeganie tajemnicy służbowej. Jeśli padli Państwo ofiarą wycieku ważnych informacji:

– odnajdziemy jej źródła,

– ustalimy powiązania formalne i nieformalne pracowników,

– sprawdzimy czy pracownik czerpie korzyści majątkowe dzięki wykorzystaniu informacji pochodzących z bazy danych przedsiębiorstwa.

Szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonych czynności pomoże Państwu podjąć odpowiednie decyzje względem pracownika.

SPRAWDZIMY OSOBY PRZED PODJĘCIEM WSPÓŁPRACY

Przy poszukiwaniu rzetelnych pracowników, warto skorzystać z pomocy InvestProtect. Nasi detektywi zbiorą dla Państwa dane o przyszłym pracowniku – zweryfikują jego przebieg kariery zawodowej oraz sprawdzą dotychczasowe powiązania osobiste i biznesowe. Przeanalizujemy również przebieg współpracy z dotychczasowymi klientami w branży, którą reprezentował przed procesem rekrutacyjnym.
Dokładny raport, z zebranymi informacjami pozwoli ocenić intencje i uczciwość przyszłego pracownika, a także usprawni podjęcie decyzji o zatrudnieniu kandydata.

POMOŻEMY OFIAROM PIRAMID FINANSOWYCH

InvestProtect pomaga osobom, które padły ofiarą piramidy finansowej w odzyskiwaniu ich utraconych pieniędzy. Mając doświadczenie w tego typu sprawach wiemy, jak ciężko jest podjąć skuteczne działania przeciwko ukrywającym majątek oszustom. W trakcie naszych działań detektywistycznych ustalamy:

– mechanizmy procederu,

– kierunki wyprowadzenia środków finansowych,

– miejsca ukrycia majątków przez sprawców.

Nasza firma reprezentowała grupę osób pokrzywdzonych przez Timeless Gallery Group oraz pomaga ofiarom piramidy finansowej GetBack.

NIEUCZCIWA KONKURENCJA

Szpiegostwo gospodarcze, gwałtowne i niewyjaśnione pogorszenie pozycji firmy na rynku, unieważnienie wcześniej podpisanych umów z kontrahentami, pokaźny spadek przychodów, próba odbicia klientów, utrudnianie działania na rynku czy wykradanie tajnych danych – to tylko nieliczne z praktyk nieuczciwej konkurencji. Jako InvestProtect pomożemy Państwu wygrać każdą sprawę dot. nieuczciwej konkurencji poprzez dostarczenie niezbędnych dowodów potwierdzających popełnienie przestępstwa.

WYKRYJEMY PODSŁUCHY

Należy zdawać sobie sprawę, że każdy przedsiębiorca prowadzący firmę dysponuje tajnymi informacjami firmowymi i przez to narażony jest na inwigilację ze strony konkurencji. Istnieje bardzo wiele wyszukanych technologii, które stosuje się w celu podsłuchiwania. Najczęściej znajdujemy urządzenia podsłuchowe w biurze, telefonie oraz samochodzie. Z tego powodu InvestProtect zatrudnia detektywów specjalizujących się w wykrywaniu podsłuchów oraz posiadających doświadczenie i dużą wiedzę z dziedziny fizyki, elektroniki, optoelektroniki, a także teleinformatyki.

Szczegółowy zakres usług InvestProtect obejmuje:

– wykrycie urządzeń rejestrujących zapis audio (podsłuch) aktywnych i pasywnych,

– przeszukanie pomieszczeń pod kątem obcych urządzeń z wykorzystaniem technik oględzin fizycznych i termowizualnych,

– wykrycie i lokalizacja kamer przewodowych i bezprzewodowych (video),

– badanie transmisji w sieci telefonicznej,

– analizę sieci teleinformatycznych,

– badanie transmisji w paśmie podczerwieni,

– badanie transmisji w sieci prądowej 230V AC,

– analizę istniejących sieci Wi-Fi.

ZAPOBIEGNIEMY PSUCIU OPINII

Dobra opinia firmy ma w dzisiejszych czasach bardzo duże znaczenie. Jednak coraz częściej przedsiębiorstwa padają łupem fałszywych i nieżyczliwych informacji, tzw. fake news.
Szybki obieg informacji w internecie, a przede wszystkim anonimowość użytkowników powodują, że w krótkim czasie nad firmą mogą zawisnąć czarne chmury. InvestProtect posiada doświadczenie w odnajdywaniu autorów nieprawdziwych komentarzy o przedsiębiorstwie. Podczas realizacji zlecenia dla Państwa:

– ustalimy, które podmioty czerpią korzyści z negatywnych opinii,

– zweryfikujemy powiązania podmiotów z osobami rozpowszechniającymi niekorzystne oceny,

– zbierzemy dowody pozwalające na wymuszenie zaprzestania działań i rekompensaty za poniesione straty.

UJAWNIMY PODMIOTY KOPIUJĄCE ROZWIĄZANIA FIRMY

Nielegalne kopiowanie to niestety plaga. Na szczęście InvestProtect ma doświadczenie i możliwości, by temu zaprzestać. Pracując dla Państwa:

– ustalimy skalę korzyści czerpanych z łamania Państwa praw autorskich oraz patentowych,

– dotrzemy do osób i podmiotów, które zleciły wykonanie kopii Państwa rozwiązań.

Nasze kompleksowe sprawozdanie pozwoli Państwu na skuteczne zatrzymanie procederu.

ODNAJDZIEMY SPRAWCÓW KRADZIEŻY

Kradzieże, których w firmie dopuszczają się pracownicy są coraz częstszym zjawiskiem. Wiemy, jaki to duży problem dla pracodawców, dlatego podjęte przez nas czynności polegające na odnalezieniu sprawców kradzieży są kompleksowe – od dotarcia do świadków zdarzenia poprzez weryfikację zapisów z monitoringu, na wywiadach środowiskowych i ustaleniu inicjatorów działania kończąc. Raport InvestProtect z niepodważalnymi dowodami pozwoli Państwu na skierowanie sprawy na drogę sądową.