Weryfikacja Pracownika na L4

Weryfikacja Pracownika na L4

 

Prywatna Firma Śledcza InvestProtect wspomaga klientów w działaniach związanych z zagrożeniami skierowanymi bezpośrednio w interesy przedsiębiorstwa oraz osób je reprezentujących. Zajmujemy się weryfikacją kontrahentów, partnerów biznesowych, a także lojalnością pracowniczą, w tym kontrolą prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego.

Usługa firmy InvestProtect, dotycząca weryfikacji prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego, polega m.in. na:

– potwierdzeniu faktycznego miejsca pobytu osoby przebywającej na L4, celem weryfikacji danych przekazanych przez pracownika o deklarowanym miejscu pobytu;
– ustaleniu czy pracownik w okresie niezdolności do pracy nie świadczy innej pracy zarobkowej (zatrudnienie „na czarno”, podejmowanie prac z dorywczych, wykonywanie prac przydomowych);
– zarejestrowaniu faktów wykonywania przez pracownika czynności fizycznych wbrew zaleceniom wynikającym z deklarowanego powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim, takich jak: uprawianie sportów, prowadzenie pojazdów itp.