Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „RODO”), przekazujemy Państwu niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę:

InvestProtect
HYNKA 6
80-465 GDAŃSK

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

InvestProtect
HYNKA 6
80-465 GDAŃSK

2. Kontakt w sprawie danych osobowych – listownie na adres:

InvestProtect
HYNKA 6
80-465 GDAŃSK

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji interesu prawnego, realizacji umów, przesyłania informacji i ofert handlowych oraz wykonywania zobowiązań Administratora na podstawie art. 6 ust 1 pkt. b ) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące dane: imiona i nazwiska nazwa firmy, NIP, regon, adres, telefony oraz adresy e-mail.

5. Do Państwa danych osobowych w celach niekomercyjnych mogą mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające jak Kancelaria Prawna, firmy windykacyjne, firmy kurierskie i transportowe tylko i wyłącznie w celu realizacji umów i dostaw towaru. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do innych firm w celach komercyjnych.

6. Posiadają Państwo prawo do:

a) Sprostowania danych;

b) Usunięcia danych;

c) Ograniczenia przetwarzania;

d) Sprzeciwu wobec przetwarzania;

e) Przenoszenia danych;

f) Do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu. Zapewniamy, że dane osobowe są przechowywane z zachowaniem wszelakiej staranności i dbałości o ich bezpieczeństwo.