Czy pracownik kradnie?

Sprawdzimy Uczciwość Pracownika

Każdy pracodawca marzy o godnym zaufania, sumiennym pracowniku. Każdy zna też powiedzenie „ufaj, ale kontroluj”. I jak się okazuje, kontrola w XXI wieku jest niezbędna.
Tak jak w każdej grupie społecznej, tak i u pracowników są osoby mniej lub bardziej uczciwe. Części z nich nie wystarcza to, co otrzymują od swoich chlebodawców. W związku z tym uciekają się do rożnych nadużyć. W przypadku kiedy są one drobne, szefowie przymykają na nie oko. Jednak nie każde postępki można podarować. Pracodawcy są wtedy zmuszeni do podjęcia odpowiednich działań.
By wyjść naprzeciw potrzebom przedsiębiorców Prywatna Firma Śledcza InvestProtect świadczy usługi polegające na weryfikacji lojalności pracowniczej. Zajmujemy się m.in.:
– kontrolą pracowników przebywających na zwolnieniu L4,
– weryfikacją przestrzegania zakazu konkurencji,
– monitoringiem pracowników – obserwacja wykonywanej pracy,
– ustaleniem powiązań nieformalnych i niejawnych kontaktów z konkurencją,
– wykrywaniem sprawców kradzieży w zakładzie pracy,
– sprawdzeniem przestrzegania tajemnicy służbowej,
– dotarciem do poprzednich miejsc pracy i zebraniem informacji o dotychczasowej lojalności względem poprzedniego pracodawcy.
Po zakończonych czynnościach detektywistycznych przedsiębiorca otrzymuje szczegółowy raport, który pozwoli zdyscyplinować nieuczciwych pracowników, a co za tym idzie – pracodawca uzyskuje pewność posiadania kadry godnej zaufania.